Zachęcamy Państwa do nabycia najnowszego numeru (1/134) dwumiesięcznika Res Humana. Na łamach pisma prezentowana jest myśl humanistyczna i racjonalistyczna oraz działalność społeczna i edukacyjna Towarzystwa Kultury Świeckiej im. Tadeusza Kotarbińskiego. Czasopismo dystrybuowane jest w sieci sprzedaży EMPiK oraz w wybranych księgarniach (np. w księgarni naukowej im. B. Prusa w Warszawie).

W numerze między innymi:
FAKTY ? WYDARZENIA ? OPINIE
Zdzisław SŁOWIK - Niegodna insynuacja i odpowiedź w poczuciu godności
Janina ŁAGODA - Samorządowa operacja
Wacława MIELEWCZYK - Ku aktywnej polityce zatrudnienia
ROZMOWA W ?RES HUMANA?
Wiemy coraz więcej, ale także coraz więcej nie wiemy
Z profesorem Henrykiem SAMSONOWICZEM rozmawia Wiesław ŁUKA
JAK BRONIĆ ŚWIECKOŚCI PAŃSTWA?
Wicemarszałkini Wanda NOWICKA
Profesor Mirosław WYRZYKOWSKI
Profesor Monika PŁATEK
Profesor Magdalena ŚRODA
WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI I ODPOWIEDŹ HUMANISTYCZNA
Irena WOJNAR - Obszary humanistycznego zaniepokojenia
Janusz GAJDA - Człowiek współczesny wobec zderzenia sprzecznych wartości
ŚWIADECTWA
Władysław MARKIEWICZ - Fizjonomia III RP
Bohdan CHWEDEŃCZUK - Z rogu obfitości
Czesław MATUSEWICZ - Przekaz do wnuczków
Małgorzata B. JAKUBIAK - Wacław W. WOROWSKI: polski intelektualista w służbie dwóch narodów
Wacław WOROWSKI - Czytelnik i pisarz
Stanisław FRANCZAK - Julian Kawalec ? kronikarz naszych dziejów
FORUM FILOZOFICZNO-LITERACKIE
Maria SZYSZKOWSKA - Poprawiać albo likwidować
Eugeniusz KABATC - Polski trójkąt Konwy-Konwickiego
Wacław SADKOWSKI - Czy Apollinaire był Polakiem?
Wacława MIELEWCZYK - W kręgu godności
Radosław S. CZARNECKI - Iluzja niewidzialnej ręki rynku
Andrzej BIERNACKI - W złożonym tyglu polskiej historii
Jubileusz Leonarda Pełki