WOBEC EUROPEJSKIEJ I POLSKIEJ RZECZYWISTOŚCI

Stanowisko XII Zjazdu Krajowego
 
Towarzystwa Kultury Świeckiej

im. Tadeusza Kotarbińskiego
 

Obrady naszego zjazdu kierują, zbiegiem okoliczności, naszą uwagę na jutrzejsze wybory do Parlamentu Europejskiego, w których sukcesu życzmy tym ubiegającym się o mandat europarlamentarzysty, którym bliskie są wartości humanizmu i tolerancji, demokratycznego państwa prawa zwróconego ku sprawiedliwie dzielonemu dobru.

Takie wartości cenimy w etosie Europy, która wyciągając z tragicznej przeszłości wniosek o potrzebie jedności, zgody i porozumienia w imię wolności, dobrobytu i pokoju w Europie stała się miejscem dla wszystkich jej mieszkańców, dla wielu państw czy organizacji, i miejscem dla humanistycznych ruchów świeckich. Czujmy się aktywnymi uczestnikami tej wspólnoty, choć wiemy, że konstrukcja europejska nie jest doskonała i wymaga wciąż niemałego trudu, aby jej fundamenty były jeszcze mocniejsze i trwałe. Jest to zadanie tym bardziej pilne wobec tego co się dziś dzieje na Ukrainie, jest wyzwaniem a zarazem wezwaniem do koniecznego kompromisu stron konfliktu w imię ocalenia  pokoju w każdej swojej części. Europa powinna aktywnie sprzyjać osiągnięciu tego kompromisu, stać na straży prawa do samostanowienia narodów.

Z perspektywy europejskiej patrzymy też na doświadczenie 25. lat Rzeczypospolitej. Wiele się w tym czasie zmieniło na lepsze w życiu narodu, państwa i każdego z nas, ale właśnie dlatego dostrzegamy wiele faktów czy zjawisk, które głęboko niepokoją: to ostra polaryzacja sceny politycznej, duże  rozwarstwienie społeczne ujawniające wciąż rozległe obszary ludzkiej biedy czy wszechobecny język nienawiści z ochotą podsycany przez wiele polskich mediów. Nie sprzyja, niestety, łagodzeniu klimatu naszego życia, oczekiwany przez wielu Polaków, głos Kościoła katolickiego. Z wysokich ambon tego Kościoła słychać coś przeciwnego: niekończące się roszczenia i pretensje do państwa, a nawet, jak ostatnio, żądanie  zmiany jego istoty i charakteru, poprzez uznanie nadrzędności prawa boskiego nad stanowionym i zastąpienie go kuriozalną dwuwładzą mającą być symbiozą ?ciała? i ?duszy?.

Nie było nigdy i nie będzie naszej zgody, zgody humanistów świeckich, na te wszystkie fakty i bolesne zjawiska, na wszelkie próby podważenia konstytucyjnego ładu naszego państwa, demokratycznego, świeckiego państwa prawa, europejskiego fundamentu Polski.

Dlatego z tym większą determinacją na tych dwóch rozległych polach ? europejskiej i polskiej rzeczywistości - w poczuciu obywatelskiego obowiązku, chcemy, na miarę naszych możliwości, aktywnie uczestniczyć w umacnianiu i rozwoju świata wolnego od wszelkiego zła, świata, w którym nadrzędne są wartości humanistyczne, racjonalistyczne i świeckie, świata tolerancji i szacunku dla godności każdego człowieka.
 
 
Warszawa, 24 maja 2014 roku