Kolekcję BIBLIOTEKI ,,RES HUMANA? powiększyła kolejna książka prof. Lecha OSTASZA
- DROGA FILOZOFICZNEGO MYŚLENIA.
 

Autor, profesor filozofii w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (pozostałe publikacje), w swojej najnowszej pracy podejmuje śmiały trud osobistego rozumienia i ujmowania filozofii, trud ,,wprowadzenia do filozofii - jak zauważa - z jej dość zaawansowanym uprawianiem?. Książka podzielona jest na pięć części, z których pierwsza jest próbą odpowiedzi na pytania czym jest i po co filozofia?; część kolejna to wyjaśnienie natury zadawanych pytań oraz istota racjonalności i jej granic; także objaśnienie istoty prawdy i innych fundamentalnych kategorii filozoficznych - ontologii, epistemologii, filozofii nauki, życia i etyki, języka i myślenia; wreszcie część końcowa książki to refleksja nad przyszłością świata i człowieka zdefiniowana pytaniem: ,,Dokąd wiedzie droga??. Więcej informacji - kliknij tu
  

DOBRE, ZŁE, ODPOWIEDZIALNE, SPRAWIEDLIWE...
DEFINICJE I OBJAŚNIENIA POJĘĆ ETYKI
Lech Ostasz
 
 

Bibliotekę ?RES HUMANA? wzbogaciła w ostatnim czasie kolejna książka. Profesor Lech OSTASZ, filozof, psycholog i etyk z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, powierzył BIBLIOTECE swoją najnowszą pracę zatytułowaną: DOBRE, ZŁE, ODPOWIEDZIALNE, SPRAWIEDLIWE?, stanowiącą zwięzłe kompendium wiedzy o najważniejszych pojęciach etyki.

Dwie perspektywy wyznaczają jej szczególny charakter: po pierwsze ? to rozumienie i interpretowanie etyki z punktu widzenia etyki humanistycznej, niezależnej, uniwersalnej, takiej etyki, której w polskim dziedzictwie myśli etycznej złotymi zgłoskami zapisane jest imię Tadeusza Kotarbińskiego; po drugie ? to bardzo ścisłe powiązanie definicji i pojęć etycznych zawartych w książce z codziennym ludzkim doświadczeniem, co nadaje książce wymiar praktycznego drogowskazu życia na miarę godności człowieka.

Zachęcamy do lektury książki, która jest do nabycia w salonach EMPiK w całym kraju oraz w redakcji naszego czasopisma. Cena 1 egzemplarza książki wynosi 12 złotych.

 

CZŁOWIEK I ŚWIAT - WSPÓŁCZESNE DYLEMATY  
Bauman, Bielicki, Cackowski, Grzegorczyk, Gebethner, Jaworowscy, Kuczyński, Kuźnicki, Lang, Lipiec, Markiewicz, o. Oszajca, Reykowski, Schaff, Szewczuk, Szyszkowska, Wiatr, Woleński.
Rozmowy Zdzisława SłowikaWe wznawianej obecnie serii wydawniczej Biblioteka "Res Humana" ukazuje się pozycja niecodzienna ? zbiór trzydziestu wywiadów przeprowadzonych na przestrzeni ośmiu lat i publikowanych na łamach pisma "Res Humana". Zgrupowane w trzech blokach tematycznych doskonale oddają podstawowe kierunki zainteresowań czasopisma: rozważania o kondycji ludzkiej, o miejscu człowieka we współczesnym świecie i o przyszłości. Człowiek stoi w centrum wszystkich tych rozmów, gdyż tym, co łączy wypowiadające się osoby, jest podejście humanistyczne, czyli takie, które czyni człowieka (a nie takie czy inne dogmaty ideologiczne, filozoficzne lub religijne) etycznym punktem odniesienia dla oceny świata i panujących w nim stosunków społecznych.

Książka dostępna jest w wybranych księgarniach oraz salonach EMPIK, lecz można ją także otrzymać wpłacając na adres Redakcji "Res Humana" (00-553 Warszawa, Koszykowa 24 lok. 1) lub na konto bankowe Redakcji (4611602202-00000000-55155-146) kwotę 18 złotych.