OBLICZA NIETOLERANCJI

Próba diagnozy i sposoby przeciwdziałania
 
 
Z inicjatywy Rady Krajowej Towarzystwa Kultury Świeckiej i Redakcji ?RES HUMANA?, we współpracy ze Stowarzyszeniem NIGDY WIĘCEJ oraz wsparciu Fundacji. im. Róży Luksemburg, odbyła się 18 kwietnia 2013 r. w jednej z sal audytoryjnych na Uniwersytecie Warszawskim debata panelowa na temat działań różnych grup i środowisk wnoszących do polskiego życia ducha nietolerancji ? ducha szowinizmu, ksenofobii, rusofobii czy antysemityzmu.
 
W debacie, z udziałem kilkunastu zaproszonych osób, i moderowanej oraz podsumowanej przez redaktora naczelnego RES HUMANA dr Zdzisława SŁOWIKA, głos kolejno zabierali: dr hab. Rafał PANKOWSKI, socjolog kultury, profesor Collegium Civitas i wybitny działacz Stowarzyszenia NIGDY WIĘCEJ; dr Alina CAŁA, pracownik naukowy Żydowskiego Instytutu Historycznego; prof. Jerzy. J WIATR, socjolog, rektor honorowy Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji; mgr Daniel ZBYTEK, ekonomista, historyk i dyplomata. W debacie, która się następnie wywiązała, uczestniczyli: dr Ryszard BROŻYNIAK, red. Radosław S. CZARNECKI, Eugeniusz KABATC, dr Leonard PEŁKA, red. Wacław SADKOWSKI i prof. Dionizy TANALSKI.

List związany z debatą przesłał prof. Andrzej WALICKI, a prof. Stanisław OBIREK nadesłał tekst, którego nie był w stanie osobiście przedstawić w dniu debaty (tekst ten Publikujemy oddzielnie).
 
Autoryzowany zapis debaty, pomyślanej jako spotkanie o charakterze studyjnym, wypełnia specjalny suplement do obecnego numeru RES HUMANA. Wszystkim jej uczestnikom pragniemy serdecznie podziękować.
Redakcja RES HUMANA

Spis treści: