Oblicza nietolerancji. Próba diagnozy i sposoby przeciwdziałania
 
Autor: Profesor Andrzej Walicki
 
 
List do redaktora naczelnego ?RES HUMANA?
 
Niestety, nie będę mógł tym razem dostarczyć Panu głosu w dyskusji, ze względów zdrowotno-wyjazdowych.
Z szacunku dla RES HUMANA pragnę przy okazji wyjaśnić, że w sprawach antysemityzmu zgadzam się z wypowiedzią prof. J. Wiatra i nie uważam za konieczne włączać się do akcji w tej sprawie ? jest ona bowiem prowadzona energicznie i profesjonalnie, więc nic dodać nie mogę. Rażą mnie natomiast towarzyszące jej uogólnienia historyczne, od których musiałbym się zdystansować. Np. to, co napisał D. Zbytek o definiowaniu polskości przeczy całemu mojemu dorobkowi w tym zakresie (którego widać nie zna) i całej literaturze przedmiotu. Nie widzę potrzeby wdawać się w spory, ale nie mógłbym ich uniknąć.
Żywo interesują mnie natomiast sprawy zaniedbane, takie jak:
  • dlaczego lewica nie walczy z neoliberalizmem w obronie konstytucyjnych zasad społecznej gospodarki rynkowej?
  • dlaczego nie docenia niebezpieczeństwa reformy nauki likwidującej autonomię środowisk naukowych?
  • dlaczego w obliczu ?sprawy smoleńskiej? nie mobilizuje się do walki z rusofobią?
  • dlaczego (lewica ? dop. red.) nie stworzyła własnego domu wydawniczego oraz pisma opiniotwórczego, zdolnego zastąpić ?Dziś? Mieczysława Rakowskiego?
Piętnowanie ekstremistycznej, antysemickiej prawicy jest potrzebne, ale nie wystarczy.
Z wyrazami szacunku.
Andrzej WALICKI