O nauczaniu religii i etyki w szkole
 
Wstęp
 
 
Z inicjatywy Prezydium Rady Krajowej Towarzystwa Kultury Świeckiej im. Tadeusza Kotarbińskiego oraz Redakcji RES HUMANA odbyła się 27 kwietnia 2012 r. na Uniwersytecie Warszawskim debata dialogowa poświęcona problemom religii i etyki z perspektywy dwudziestu lat nauczania tych przedmiotów w polskich szkołach.
 
W zaproszeniu do udziału w debacie przedstawicielom Kościołów oraz świeckim intelektualistom zaproponowaliśmy zastanowić się wspólnie:
????nad bilansem dwudziestu lat nauczania religii i etyki w polskich szkołach, nad pytaniem w jakim stopniu spełniły się oczekiwania wszystkich zainteresowanych stron związane z tym nauczaniem;
????nad formułowaną w środowiskach świeckich opinią, według której w nauczaniu religii dominuje bardziej cel katechetyczny niż zobiektywizowany cel poznawczo-edukacyjny;
????nad tym, czy w tej sytuacji nie byłoby celowe rozszerzenie dotychczasowego spektrum nauczania religii poprzez wprowadzenie ? równolegle z nauką religii ? przedmiotu religioznawstwa;
????i nad tym, co uczynić na rzecz powiększenia obecności nauki etyki w szkole, zwłaszcza na jej poziomie ponadpodstawowym, i jakie nowe działania warto podjąć w tym celu.
 
Spis treści:
 
Debatę prowadził i wygłosił słowo wprowadzające prof. Jerzy J. WIATR, prezes Rady Krajowej TKŚ przy współudziale dr Zdzisława SŁOWIKA, redaktora naczelnego RES HUMANA.
 
Publikujemy autoryzowane teksty wszystkich uczestników debaty, które składają się na ważny, jak sądzimy, dokument ? raport, obrazujący stan i perspektywy nauczania religii i etyki w polskich szkołach. Wyrażamy przekonanie, że zgromadzony w raporcie materiał może służyć pomocą wszystkim zainteresowanym instytucjom w podjęciu i rozwiązywaniu wielu spraw praktycznych wynikających z naszej debaty.
 
Pragniemy na tym miejscu podziękować Ministerstwu Edukacji Narodowej i osobiście Pani minister Krystynie SZUMILAS oraz Episkopatowi Polski, a zwłaszcza ks. biskupowi Markowi MENDYKOWI, przewodniczącemu Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski za zainteresowanie i pomoc w realizacji naszej inicjatywy; pragniemy podziękować wszystkim uczestnikom tej debaty.
 
Opublikowano w: Res Humana nr 4/2012, Raport o nauczaniu religii i etyki w szkole, s. I ? XXXII.