Czy Kościół katolicki w Polsce zdolny jest do dialogu i współdziałania z demokratycznym państwem czy jedynie do jego kontestacji i mnożenia roszczeń?
 
Wstęp
 
 
Na tak sformułowane pytanie szukali odpowiedzi uczestnicy debaty panelowej, która z inicjatywy Towarzystwa Kultury Świeckiej i redakcji RES HUMANA przy współudziale Klubu Parlamentarnego Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz Fundacji im. Róży Luksemburg odbyła się 3 grudnia 2011 r. w Warszawie.
 
Spis treści:

W debacie uczestniczył oraz zabrał głos na jej początku przewodniczący SLD oraz Klubu Parlamentarnego SLD poseł Leszek MILLER.
 
W niniejszym SUPLEMENCIE, mającym charakter zbiorowej ekspertyzy, publikujemy autoryzowane wystąpienia uczestników panelu oraz omówienie treści pytań skierowanych do uczestników panelu, a także jedną wypowiedź związaną z tematyką panelu.
 
Debata ukazała złożony charakter podjętej problematyki w społecznych realiach Polski współczesnej, w związku z czym ujawniły się, co zrozumiałe, zróżnicowane odpowiedzi uczestników panelu na sformułowane pytanie, które uczyniliśmy tematem tej debaty. Ale debata wskazała niemniej na wiele ważnych diagnoz, analiz czy kwestii wymagających dalszych badań tej problematyki. Wynika z niej potrzeba dalszych badań i refleksji oraz zachęta do podjęcia dialogu intelektualistów świeckich i katolickich prowadzącego do konstruktywnego współdziałania demokratycznego państwa prawa z Kościołem katolickim, wspólnej pracy dla dobra państwa i wszystkich jego obywateli.
 
Łamy naszego czasopisma były zawsze i pozostają stale otwarte na kontynuację tej problematyki w postaci kolejnych debat, dialogu i dyskusji.
 
Redakcja RES HUMANA

Opublikowano w: Res Humana nr 1/2012, Suplement, Debata panelowa - Czy Kościół katolicki w Polsce zdolny jest do dialogu i współdziałania z demokratycznym państwem czy jedynie do jego kontestacji i mnożenia roszczeń?, s. I ? XVI.

Film z części tego przedsięwzięcia możecie Państwo obejrzeć tu: