FUNDUSZ WSPARCIA ?RES HUMANA?
 
Trudności ekonomiczne, o których tak głośno dziś w świecie, dotarły, niestety, także do naszego środowiska, do redakcji RES HUMANA. Rozmiary tych trudności są, oczywiście, proporcjonalne do niewielkiej w końcu skali naszych potrzeb. A wynikają z różnicy pomiędzy kosztami przygotowania i druku czasopisma a wpływami z jego sprzedaży, różnicy, którą dotąd wyrównywały środki od sponsorów zewnętrznych; środki te obecnie wygasają.
 
W tej sytuacji zwróciliśmy się z końcem sierpnia br. specjalnym listem do grona kilkudziesięciu osób, których związki z RES HUMANA jako jego prenumeratorów są tak długie jak nasze blisko dwudziestolecie istnienia. I nie zawiedliśmy się: na konto bankowe redakcji napływają wpłaty, których wielkości nie jesteśmy w stanie w tej chwili podsumować; spróbujemy dokonać tego w następnym numerze.
 
Obecnie z prośbą o pomoc i wsparcie ? niezależnie od innych działań, które podjęliśmy ? zwracamy się do wszystkich naszych Czytelników, Przyjaciół i Sympatyków RES HUMANA ufając, że i w tym przypadku nie zawiedziemy się. Każda, nawet najskromniejsza wpłata na FUNDUSZ WSPARCIA ?RES HUMANA?, potwierdzi wspólnotę bliskich nam wartości ? humanistycznych, racjonalistycznych i świeckich, tych wartości, którym pragniemy nadal służyć.
 
Z góry serdecznie dziękujemy.
Redakcja RES HUMANA
 

PS. Ewentualne wpłaty najlepiej dokonywać przelewem bankowym na konto naszej redakcji (00-553 WARSZAWA, ul. Koszykowa 24/1, nr konta 46 1160 2202 0000 0000 5515 5146).