Dyskusja panelowa

 

O NIERÓWNOŚCIACH SPOŁECZNYCH I DEMOKRACJI W POLSCE

 

Tak sformułowany temat stał się przedmiotem spotkania panelowego, które ze wspólnej inicjatywy Rady Krajowej Towarzystwa Kultury Świeckiej im. Tadeusza Kotarbińskiego, Redakcji Res Humana oraz Przedstawicielstwa Fundacji im. Róży Luksemburg w Polsce odbyło się 27 kwietnia 2011 r. w jednej z sal audytoryjnych Uniwersytetu Warszawskiego.
 
Inicjatorzy uznali, że nierówności społeczne w Polsce współczesnej są problemem szczególnie istotnym nie tylko ze względu na ich realne rozmiary, ale w niemniejszym stopniu ze względu na wysoce ujemny wpływ na stan społecznej świadomości, zwłaszcza na ocenę realizowanego w Polsce modelu demokracji liberalnej, co wykorzystują różne siły populistyczne do demagogicznego kwestionowania demokracji w ogóle.
 
W panelu udział wzięli: prof. Maria SZYSZKOWSKA ? filozof prawa i etyki społecznej, prof. Henryk DOMAŃSKI ? socjolog, dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN oraz prof. Leszek GILEJKO ? socjolog i ekonomista, dziekan Wydziału Socjologii Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku; prof. Tadeusz KOWALIK ? socjolog i ekonomista, który ze względu na stan zdrowia nie mógł przybyć osobiście na spotkanie, przekazał swoje wystąpienie w formie pisemnej, które łącznie niżej drukujemy. Uzupełnieniem tych wystąpień jest zwięzłe omówienie dyskusji panelowej, którą ? jak i całe spotkanie ? prowadził redaktor naczelny RES HUMANA dr Zdzisław SŁOWIK.
 
W Suplemencie drukujemy też refleksje dr Władysława LORANCA, członka zespołu RES HUMANA, który brał udział w konferencji na temat ubóstwa i społecznego wykluczenia w Polsce, zorganizowanej w połowie marca 2011 r. z inicjatywy Krakowskiej Akademii im. Frycza-Modrzewskiego, Stowarzyszenia ?Kuźnica? oraz Instytutu Socjologii UJ. Uznaliśmy, że tematyka tej konferencji jest komplementarna do spotkania na temat społecznych nierówności.
 
REDAKCJA


Opublikowano w: Res Humana nr 3/2011, Suplement, O nierównościach społecznych i demokracji w Polsce, s. I ? XX.

 

Spis treści: