Pożegnanie Lata Pisarzy i Artystów
 

W dniu 29 listopada 2010 r. w Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki po raz XV odbył się Festiwal „Pożegnanie Lata Pisarzy i Artystów”, któremu towarzyszył doroczny almanach, zawierający wiersze i prozę twórców krakowskich, krajowych i zagranicznych. Uroczystość tę uświetnił Jubileusz 35-lecia pracy twórczej Stanisława Franczaka – prezesa ogólnopolskiego Stowarzyszenia Twórczego Artystyczno-Literackiego, znanego pisarza i publicysty, zasłużonego działacza kulturalnego. Jubilat obdarował zebranych uczestników (ok. 250 osób) najnowszym tomikiem poetyckim zatytułowanym „Krajobrazy tańczące”, w którym autor podkreśla, że życie jest cząstką krajobrazu wciąż zmieniający się wraz z nim samym, krajobrazy przyrody, ale i krajobrazu społecznego. I tylko miłość jak u Octavio Paza jest nieśmiertelna i tylko ona jest ocaleniem – mówi poeta.
 
Podczas życzeń i serdecznych gratulacji składanych przez kolegów-twórców oraz dyrektora Dworku Andrzeja Radnieckiego na uwagę zasługuje wystąpienie p. Elżbiety Lęcznarowicz, zastępcy prezydenta Krakowa, która w imieniu prezydenta miasta przekazała Jubilatowi symboliczne platynowe wieczne pióro dla kontynuacji dalszej twórczości literackiej. Mówczyni powiedziała m.in.:
„Cieszę się wspólnie z Państwem, że mogę dziś pogratulować panu Stanisławowi Franczakowi 35-lecia pracy twórczej i podziękować mu za to, że wszystkie te lata były w równej mierze poświęcone niestrudzonym działaniom na rzecz rozwoju kultury Krakowa".
 
W zasadzie gdyby nie Stanisław Franczak, prawdopodobnie nie byłoby dziś nas wszystkich tutaj – jest on przecież nie tylko prezesem, ale i założycielem organizującego doroczne „Pożegnania” Stowarzyszenia Twórczego Artystyczno-Literackiego. – Jest nie tylko twórczą, pisarzem, poetą, ale też oddanym przyjacielem wszystkich krakowskich artystów.
 
Już tylko poprzez opiekę nad Stowarzyszeniem, które integruje i wspiera artystów, organizuje przedsięwzięcia ogólnopolskie i międzynarodowe – Galicjady, festiwale poetyckie, konkursy, wernisaże sztuki, plenery malarskie, turnieje i warsztaty literackie, a wreszcie wydaje swój tradycyjny rocznik – almanach „Pożegnanie Lata Pisarzy i Artystów” – już tylko za pośrednictwem Stowarzyszenia, nasz Jubilat znacząco zasłużył się tak dla promocji Krakowa, jak i dla podtrzymania, rozwijania jego twórczego ducha.
 
Jak pamiętamy i jak możemy przeczytać w okolicznościowych tekstach – Pan Stanisław Franczak zawsze podkreślał – apelował wręcz o to, że Krakowowi – jako centrum kultury – potrzebna jest stała praca u podstaw. – Potrzebne są wielkie, a przy tym trwałe i perspektywiczne przedsięwzięcia – cykliczne, rozwijające się festiwale, ale potrzebne są też takie miejsca jak to, w którego gościnnych progach dziś się znajdujemy – jak słynny Dworek Biało-prądnicki z całym bogactwem i różnorodnością swoich inicjatyw edukacyjnych z magnetyczną siłą przyciągania.
 
...Dziś moglibyśmy jeszcze dodać, że bezcenna dla kultury Krakowa jest również – z może przede wszystkim – obecność wybitnych osobowości, twórców, którzy potrafią angażować się w sprawy dotyczące rozwoju miasta i aktywizować, mobilizować swoje otoczenie.
 
Życzę panu Stanisławowi Franczakowi, aby nigdy nie utracił tej siły – tej niezwykłej energii, która pozwala mu być jednocześnie poetą i niezastąpionym w praktycznych działaniach animatorem życia kulturalnego. I pozwolę sobie ofiarować mu skromny okolicznościowy upominek... klasyczne narzędzie pracy pisarza, które trafi zapewne do kolekcji – podejrzewam bowiem, że wiele osób wpadło lub wpadnie jeszcze na ten pomysł, by pisarzowi ofiarować pióro. Proszę jednak przyjąć, że to jest „pióro miejskie – oficjalne”, przypominające o tym, że cały Kraków pamięta, że cały Kraków czeka na kolejne książki.”
 
W drugiej części imprezy autorzy czytali swe utwory, a towarzyszył im znany zespół muzyczny „GOSPEL”, w którym wystąpiły wokalistki Paulina Knapik i Eva Maria Konseras-Bjerager.
 
Spotkanie przy galicyjskim, suto zastawionym stole zakończyło ten uroczysty wieczór, w którym świętowano także XV-lecie „Nagliskałek” – spotkań poetyckich prowadzonych przez poetę Macieja Naglickiego.
 
 
Forum Myśli Wolnej nr 48/2011, s. 51-53