Radomskie tradycje zorganizowanego ruchu wolnomyślicielskiego, krzewienia kultury świeckiej, racjonalizmu i humanizmu, sięgają, początku lat trzydziestych XX stulecia. Lewicowi aktywiści, w dużej mierze związani z PPS, a m.in. dr n. med. Piotr Metera oraz nauczyciele: Witold Wlazłowicz, Marian Sołtyk i Stanisław Bełżecki, utworzyli w 1933 r. oddział Polskiego Związku Myśli Wolnej. Prezesem wybrano P. Metera /1885-1973/.
 
Po II wojnie światowej ruch nasz reaktywowany został przez niemal tych samych wolnomyślicieli /S.Bełżecki zginął w Buchenwaldzie tuż przed wyzwoleniem/, którzy w 1957 r. zorganizowali w Radomiu oddział Stowarzyszenia Ateistów i Wolnomyślicieli. Po połączeniu z Towarzystwem Szkoły Świeckiej /1969/ oba środowiska kontynuowały działalność w ramach Towarzystwa Krzewienia Kultury Świeckiej, a od roku 1991 - Towarzystwa Kultury Świeckiej im. T. Kotarbińskiego. W tym okresie wiele wniósł do efektywnej działalności naszego Towarzystwa wieloletni jego prezes - dr Józef Szymański /1920—2004/. Do sprawdzonych, a więc najczęściej też stosowanych form działania i oddziaływania w mieście i regionie, należą spotkania dyskusyjne, wykłady, prelekcje i odczyty, często ilustrowane wystawami, w siedzibie Radomskiej Rady TKŚ, a niekiedy i w tzw terenie. Sumptem radomskiego Oddziału wydane zostały publikacje J.Szymańskiego, m.in.: Szlakiem Braci Polskich, Czterechsetletnia rocznica śmierci Giordano Bruno, X-lecie działalności Radomskiego TKŚ oraz kilka innych.

Spotkania Radomskiej Rady TKŚ odbywają się w każdą drugą środę miesiąca o godz. 11.00 przy ul. Żeromskiego 31, w oficynie. Uczestniczą w nich znawcy problematyki kultury i oświaty, nauki i techniki, gospodarki oraz zagadnień światopoglądowych i politycznych. Ponadto, członkowie uczestniczą w dyskusjach panelowych, sesjach popularnonaukowych organizowanych przez Radę Krajową TKŚ czy też w imprezach kulturalnych na terenie Radomia i regionu jak np. doroczne Dni Jana Kochanowskiego w Sycynie.
 
Prezes RR TKŚ
Napoleon Kosiński