Polityka w przysłowiach, aforyzmach, powiedzeniach i sądach

Ze zbiorów Zbigniewa Błaszczaka


Zamiast wstępu
 


* Polityka - „działalność władzy państwowej, rządu w dziedzinach społecznej, gospodarczej, kulturalnej, wojskowej i innych, dotycząca spraw wewnętrznych państwa lub stosunków z innymi krajami jak również wzajemnych stosunków klas, grup społecznych (np. rozdział władzy wewnątrz państwa); działalność klasy, grupy społecznej, partii uwarunkowana określonymi celami i interesami, mająca na celu zdobycie i utrzymanie władzy państwowej; cele i zadania takiej działalności, metody realizacji tych zadań”.
 

Słownik języka polskiego - pod redakcją naukową prof. Mieczysława Szymczaka, t. II, PWN, Warszawa 1979

*Tajemnicą szczęścia jest działanie.
Arystoteles, jako wychowawca młodego Aleksandra Macedońskiego.
 


A

* Albo wesz zwycięży rewolucję, albo rewolucja zwycięży wesz.
Włodzimierz Lenin

* Aby rządzić, trzeba argumentować;
Aby argumentować, trzeba posługiwać się rozumem;
A posługując się rozumem, trzeba myśleć o ludziach, o wyborcach, o wszystkich, którzy czekają na spełnienie obietnic i oczekiwań.

* A to czysta wariacja ta demokracja.
Zasłyszane
 


B

* Biada krajowi, gdzie prostak królem.
Kohelet

*Biada widzącemu, którego prowadzi ślepiec.
Talmud

* Burza w kuble z pomyjami.
Witkacy

* Bywa, że do historii wjeżdża się na czołgu, a wyjeżdża na taczkach.
Elżbieta Grabosz
 


C

* Chłop umiera z głodu, a pan z obżarstwa.
Ludowe, XIX w.

* Co dawniej było przywarą, teraz jest obyczajem.
Seneka

* Czasami, aby znaleźć wspólny język, trzeba mieć tylko - nosa.
Wiesław Czermak-Nowina

* Człowiek jest z natury zwierzęciem politycznym.
Arystoteles

* Człowiek, który dąży do najszlachetniejszych celów, zostanie usunięty. Politycy dzielą się na współzawodniczące ze sobą grupy. Żyją z krzyku i furii.
Bertrand Russel

* Często krata za cnotę zapłatą.
Jan I. Sztaudynger
 


D

* Dawniej kanonizowaliśmy naszych bohaterów. Współczesna metoda polega na ich wulgaryzowaniu.
Oscar Wilde

* Demokracja daje mało czasu na to, aby władza rekrutowała się wyłącznie z uczciwych i mądrych.
Jan M. Rokita

* Demokracja jest najlepszym z ustrojów, ale jest też ustrojem kruchym. Łatwo można z niej uczynić karykaturę, łatwo można też przejść od niej do dyktatury ulicy i wykreowania męża opatrznościowego.
Janina Paradowska

* Demokracja jest ustrojem najgorszym, ale wszystkie pozostałe są jeszcze gorsze.
Winston Churchill

* Demokracja polega na sformułowaniu krytycznej diagnozy rzeczywistości, znalezieniu narzędzi, mających służyć zmianom i dokonaniu tego dzieła. Sam indywidualny bunt nie wystarczy.
Róża Luksemburg

* Demokracja polega na tym, że mówisz to co chcesz, a robisz co ci karzą.
Zasłyszane

* Demokracja to dyktatura pieniądza i bogatych klik.
Zbigniew Błaszczak

* Drogie dziateczki, wolno wam czasami iść pod rękę nawet z diabłem - jeśli nie przekroczycie mostu.
Bałkańskie, przypomniane przez Roosvelta

* Dużo słuchaj i patrz, mało mów, jeszcze mniej pisz i unikaj podpisów.
Wacław Komar, dyrektor generalny MSW w latach 60. XX w

 

F
* Fałszywa historia jest mistrzynią fałszywej polityki.
Józef Szujski
 


G

* Gdyby państwo oparte na przymusie chciało być praworządne, musiałoby się ono samo zmusić.
Karol Marks

* Gdy racje są kruche, usztywnia się stanowisko.
Jerzy Lec

* Głos ludu to głos Boga.
Alkuin. Sentencja łacińska: Vox populi vox Dei

* Głos ludu jest głosem prawa.
Z artykułu w Polityce

* Granice politycznej głupoty są nieskończone.
 


H

* Hucpiarstwo i rwactwo jest ponad podziałami.
Ryszard Marek Groński
 


I

* I mamy wreszcie demokrację! Znów każdy Polak ma rację.

* Im naród jest mniejszy, tym częściej się kaja.
Jerzy Pilch, na marginesie kajania się w Jedwabnem

* Imperatyw zysku zastąpił kategoryczny imperatyw Kanta.
D. de Rougemont

* Im większe zero, tym bardziej nadęte.
Urszula Zybura
 


J

* Jaką miarką mierzysz, taką ci odmierzą.
Ludowe

* Jedni panami, drudzy sługami.
Polskie

* Jeszcze minie jedno, dwa pokolenia, zanim dostrzeżemy, że ktoś może być człowiekiem wierzącym, a może jednocześnie mieć poglądy lewicowe. Chrześcijanin nie musi mieć poglądów prawicowych.
O. Tomasz Dostatni (dominikanin), 2000 r.

*Jeśli ktoś myśli, że polityka polega wyłącznie na ideałach, a nie na biznesie, to się do polityki nie nadaje.
Roman Giertych
 


K

* Każda reforma wymaga odpowiedniego czasu.
Monteskiusz

* Każda władza deprawuje władcę, ale władza absolutna deprawuje absolutnie.

* Każda władza korumpuje.
Lord Acton

* Każdy ustrój, zarówno ten sprzed 1989 r., jak i obecny, musi być oceniany z rozwagą, z uwzględnieniem warunków zewnętrznych, układu sił społecznych, dokonujących się zmian i ewolucji systemowej oraz efektywności ekonomicznej i wartości społecznych. Dopiero na tej podstawie można dokonywać porównań i ocen.
Władysław Baka

* Kiedy dom publiczny staje się rzeczą pospolitą, ta staje się domem publicznym.
Krzysztof Bilica

* Kilku błaznów powiedziało sobie przy stole: my tylko jesteśmy towarzystwem. I uwierzono im.
Vauvenargues

* Koń pracował, osioł zjadł.
Osetyńskie

* Korzystanie z demokracji jest wprost proporcjonalne do grubości książeczki czekowej.
Lech Wałęsa

* Kto jest królem?
- Czy ten, który siedzi na tronie
- Czy ten, który go sadza na tronie.
Flawiusz

* Kto nisko mierzy, nie trafi wysoko.
Menander

* Kto posiada, ten też włada.

* Kto rozwiąże ten węzeł, będzie panem tej ziemi.
Wyrocznia w Gordion - chodziło o wóz, którego jarzmo i dyszel były połączone zasupłanym pasem z kory derenia. Aleksander, bez próby rozsupłania węzła, przeciął go mieczem. Jest to problem tzw. węzła gordyjskiego.

* Kto się poświęcił dla dobra ludzi, powinien o ich sądzie zapomnieć.
Zygmunt Krasiński

* Kto zbyt długo piastuje stanowisko, sam w końcu zasypia.
 


L

* Laska marszałkowska nie powinna pozwolić na to aby sejm kulał.
Zasłyszane

* Ludzie z charakterem zawsze są sojusznikami socjalizmu. Ludzie bez charakteru mogą tylko na socjalizmie żerować i degenerować jego tkankę.
Andrzej Szczypiorski
 


M

* Milczenie jest skarbem polityki.

* Moralność państwa, rządu powinna być kontrolowana przez jego obywateli, lecz nie odwrotnie.
K. R. Popper
 


N

* Najczęściej przy spotkaniu z tłumem emocje biorą górę nad rozumem.

* Najlepsza jest taka władza, która nie wszędzie nos wsadza.
Rafał Orlewski

* Najlepszy sposób na zohydzenie jakiejś sprawy, to mówić o niej często i śmiało i nigdy jej nie badać.
J. W. Goethe

* Najmądrzejsza opozycja jest zawsze głupsza od najgłupszego rządu.
Marek Belka

* Najskuteczniejszym niszczycielem prawa jest jego niesprawiedliwość.
Zbigniew Błaszczak

* Najstraszniejsza ze wszystkich namiętności ludzkich jest żądza władzy.
Tacyt

* Najtrwalsze są związki, tam gdzie pieniążki.

* Największym wrogiem prawa jest przywilej.
M. Ebner-Eschenbach

* Naród będzie zdrowy wtedy, gdy pójdzie na pogrzeb biedy.
Rafał Orlewski

* Nic tak nie łączy jak wspólna opozycja i nic tak nie dzieli jak wspólna władza.
Longin Pastusiak

* Nie beczy cielę, które ssie.

* Niechże Bóg wybawi nas od nowych zbawców, Z nieprzyjaciółmi damy sobie radę sami.
Romain Rolland

* Niejedna rewolta kończy się zmianą na stołkach.

* Niektórym już od kołyski najlepiej rozwijają się pyski.

* Niektórzy sądzą, że są liberałami, dlatego że zmienili kierunek swojej nietolerancji.
Wiesław Brudziński

* Nie ma i nie może być rewolucji bez kontrrewolucji.
Włodzimierz Lenin

* Nie ma innego sposobu, by ustrzec się pochlebstwa, jak tylko ten, ażeby ludzie zrozumieli, że mówiąc ci prawdę, nie obrażając cię, lecz jeśli każdy będzie ci mówił prawdę, stracisz szacunek.
Niccolo Machiavelli

* Nie masz żadnej szansy, ale ją wykorzystaj.
Schopenhauer

* Nie ma trzeciej drogi między socjalizmem a kapitalizmem. Z każdego doświadczenia należy wydobyć to co dobre.
Jan Paweł II podczas spotkania z inteligencją na Uniwersytecie Ryskim w 1993 r.

* Nie można być panną młodą na każdym weselu.
Zasłyszane

* Nienawidzę autokracji, dogmatyzmu, militaryzmu.
Lew Tołstoj

* Nie pamiętam wypadku, żeby szczodrobliwy monarcha cofnął komuś nominację i przycisnął mu głowę do bruku z powodu korupcji. A niechże się korumpuje byle tylko okazywał lojalność.
Ryszard Kapuściński

* Niepodległość bez sprawiedliwości społecznej jest oszustwem, jest niepodległością tylko jakiejś części (może tylko kliki) narodu.
Zbigniew Błaszczak

* Nie polityka powinna rządzić ludźmi, lecz ludzie polityką.
Napoleon Bonaparte

* Nie wiem jak nauczać filozofii, by nie stać się równocześnie burzycielem ustanowionej religii.
Baruch Spinoza
 


O

* Odważni idioci to największe nieszczęście na wojnie, w polityce i w biznesie.
Jerzy Urban
 


P

* Pan Bóg nas nie opuścił, tylko ciężko nas doświadcza idiotami u władzy.
Aleksander Małachowski

* Pan Bóg stworzył świat w siedem dni, cóż to takiego zrobić ustawę w dwa tygodnie.
Józef Oleksy, 2004

* Partia jedynie wtedy zasługuje na miano rewolucyjnej, jeśli faktycznie kieruje ruchem rewolucyjnej masy.
Włodzimierz Lenin

* Partia /PZPR/ musi prowadzić politykę nieinterwencji nawet za cenę utraty władzy, wtedy jest szansa, że zachowa jeszcze idee.
Józef Tejchma, 1981

* Pertraktacja - to początek transakcji. Transakcja – to sfinalizowana pertraktacja.
Włodzimierz Lenin

* Pierwszym i głównym przykazaniem jest: nie daj się zastraszyć.
E. Davis

* Pięść jest ostatnim argumentem korony; pięść będzie ostatnim argumentem Ludu.
Karol Marks

* Polityka jest sceną, na której czasami suflerzy są głośniejsi od aktorów.
J. Silone

* Polityka jest sztuką scalania: ideałów, możliwości, sojuszów, walki i tolerancji. Nie ma to nic wspólnego z tzw. zdrowym rozsądkiem.
Zbigniew Błaszczak

* Polityka jest bezpardonową, atawistyczną walką ludzi o władzę, lub o wolność. W arsenale jej armii jest ogromny asortyment amunicji: od ideałów i wspaniałych idei, szlachetnych i oszukańczych obietnic zorganizowania lepszego i sprawiedliwego świata, postępu społecznego i materialnego - po oszustwa, insynuacje, kłamstwa, intrygi, złodziejstwo, wojny i mordy. Jej wartość określa marksowskie pytanie: komu to służy?
Zbigniew Błaszczak

* Polityka otwartych drzwi.

* Polityka psuje charakter.
Eugene Sierke

* Polityka to nie jest marzycielska rzecz.
Stanisław Wyspiański

* Polityka to powołanie a nie zawód, a jeśli jednak zawód, to w znaczeniu odchodzenia ze sceny politycznej.
Zbigniew Błaszczak

* Polityka to przede wszystkim sztuka trafnego przewidywania.
Zasłyszane

* Polityka to sztuka omijania błędów.
Zasłyszane

* Polityki, jak śmierci, nie da się uniknąć.
Daniel Olbrychski

* Polityk powinien kierować się zarazem chłodnym rozumem jak i gorącym sercem, pamiętając, że trzeba to stosować z dialektyczną własna męką.
Zbigniew Błaszczak
 
* Pragmatyzm, poszanowanie zasad ekonomii, liberalizm – to piękne hasła, ale stosowane wyłącznie mogą prowadzić nawet do zbrodni. Trzeba je mądrze stosować dla dobra ludzi pracy.
Zbigniew Błaszczak

* Przemawiać trzeba: głośno, wyraźnie i krótko. Głośno, by być słyszanym, wyraźnie, by być rozumianym, a krótko, by być oklaskiwanym.
Konfucjusz /A co z mądrze? - Z. B./

* Przemoc jest akuszerką każdego starego społeczeństwa brzemiennego nowym.
Karol Marks

* Pseudolewicowiec ma serce po tej samej stronie, co portfel.
Zbigniew Błaszczak
 


R

* Ranę zadałeś - ranę otrzymasz.

* Rewolucje robią robotnicy, nikt inny. A rewolucja zwycięża, jeśli popiera ją inteligencja. To jest abecadło. Inna sprawa, że ci robotnicy są później nabijani w butelkę.
Jerzy Giedroyć (1975!)

* Rewolucje to lokomotywy historii.
Karol Marks

* Różnica między prawdą a prawdą polityczną jest taka jak między krzesłem a krzesłem elektrycznym.
Janusz Wojciechowski
 


S

* Siła narodu w sprawiedliwości.
Arabskie

* Sprawiedliwa władza wstrzemięźliwie korzysta z dóbr przez siebie nadzorowanych.
Konfucjusz

* Sprawiedliwością król utwierdza krainę.
Biblijne

* Sprawiedliwość jest dla świata, nie dla ludzi.
Zbigniew Waydyk

* Sprawiedliwość jest podstawą rządu.

* Sprawiedliwość nie patrzy przez szpary.
Zasłyszane

* Sprawiedliwość społeczna, bez dostępu do właściwie opłacanej pracy i z bezdomnością jest jej karykaturą.
Zbigniew Błaszczak
 


Ś

* Świat podobny jest do drabiny: jedni wchodzą, drudzy schodzą.
Talmud

* Świat wydany został w ręce głupców.
Talmud
 


T

* Tajemnicą szczęścia jest działanie.
Arystoteles jako wychowawca młodego Aleksandra Macedońskiego

* Tam, gdzie polityka zaczyna wymierzać sprawiedliwość, tam rozsądek wychodzi tylnymi drzwiami.
Włodzimierz Czarzasty

* Ten, którego myśl nie wybiega zbyt daleko, zobaczy udrękę z bliska.
Konfucjusz

* Ten, który nie wierzy w cuda nie jest realistą.
Ben-Gurion, w odpowiedzi na stwierdzenie pewnego dyplomaty, że powstanie państwo Izrael

* Terrorem władza swą słabość zdradza.

* Terroryzm, cokolwiek byśmy o nim powiedzieli, jest zdeformowaną reakcją wyrażającą różne frustracje społeczne, w których tle znajdują się także autentyczne sprzeczności i konflikty społeczne. Dlatego, uderzając w terroryzm z całą stanowczością, nie wolno nam uchylać się od równie stanowczego likwidowania źródeł czy przyczyn, które tworzą klimat i glebę sprzyjającą działalności terrorystycznej.
Janusz Sztumski

* Tłumy wielbią wizerunek, nie osobę.
Sławian Trocki

* To czego nam potrzeba, to socjalizm z ludzką twarzą.
Mirosław Holub

* Trudno jest zamknąć usta tłumu.
Koreańskie

* Trzy rzeczy kraj szczęśliwy czynią: bogactwo, wojsko i rząd dobry.
Eugeniusz Kwiatkowski

* Twarzy tłumu nie potrzeba maski.
 


U

* Utopia ma głowę wysoko, ale stopę nisko.
Karol Kord
 


W

* W demokracji ma rację ten, kto ma więcej pieniędzy, układów, znajomości, prasy.
Lech Wałęsa

* Wiedza nie jest potrzebna do politycznej gry. Do niej wystarczy kilka poręcznych haseł często kłamliwych.
Janina Paradowska, 2001 r.

* Wielki człowiek musi zdeptać na swej drodze niejeden niewinny kwiat i niejedną rzecz zburzyć.
Hegel mając na myśli Aleksandra Wielkiego, Cezara i Napoleona; powoływali się na tę myśl Hitler i Stalin

* Wirus polityki tkwi w człowieku głęboko, ale też ten wirus zżera człowieka.
Marek Siwiec

* W każdej prawdziwej demokracji urzędy nie są korzyścią, lecz uciążliwym brzemieniem.
Jan Jakub Rousseau

* Władza i kasa to jest to, o co walczą współcześni Polacy, potomkowie tych, którzy walczyli o wolność i sprawiedliwość.
Aleksander Małachowski

* Władza, która opiera się na niesprawiedliwości nie może być trwała.
Demostenes

* Władza ma żelazne oblicza.
Mongolskie

* Władza nie demoralizuje, władza stwarza pokusę, której łajdak ulega.
Krzysztof Wolicki

* Władza nie kontrolowana to władza dyktatorska.

* W polityce jak w życiu jest czas, gdy trzeba mówić prawdę, niechby najboleśniejszą i jest czas, gdy trzeba pocieszać, choćby to miało polegać na moralnej mistyfikacji czy pobożnym kłamstwie.
Bronisław Łagowski

* W polityce tak jak w życiu, jak ktoś krzyczy, to znaczy, że nie ma racji.
Tomasz Nałęcz

* W polskiej polityce obowiązuje zasada, że topór wojenny zakopuje się razem z wrogiem.
Leszek Miller

* Wszystkim to tyle, co nikomu.
Antonii Słonimski

* Wszystko, co czyni władca, jest słuszne i zgodne z prawem, gdyż to on tworzy prawo.
Filozof Anaksarchos do Aleksandra Macedońskiego, by pocieszyć swego władcę, mającego wyrzuty po przebiciu włócznią swego przyjaciela Granika, gdy ten ośmielił się go skrytykować.

* Wszystko, co może być powiedziane, powinno być powiedziane jasno.
Ludwig Wittgenstei
 
 
Z
* Zdrowego rozsądku nie stosujmy w polityce i w filozofii.
Fryderyk Engels

* Zadaniem polityki, to nie mścić się za to, co się stało, lecz troska o to by się to nie powtórzyło.
O. Bismarck

* Za jawny rozłam można nienawidzić, za ukryty - trudno nie pogardzać.
Włodzimierz Lenin

* Z czego powstałeś zależy od genetyki, w co się obrócisz – od polityki.
Stanisław Jerzy Lec

* Zdarza się, że społeczeństwo za odwagę bierze błazeństwo.

* Z demokracją jest jak z nauką pływania. Zawsze można się utopić.
Lech Wałęsa

* Zero do zera, a będzie kariera.

* Złe prawa są najgorszą formą tyranii.
E. Burke

* Zwykły człowiek może stać się bogiem, gdy dokona czegoś, co leży poza granicami ludzkiej tyranii.
Nieznany (?) filozof indyjski do Aleksandra Macedońskiego.

* Z zapleczem politycznym jest jak ze społeczeństwem. Nie można wybrzydzać, bo innego nie ma.
Zbigniew Siemiątkowski
 


Ź

Źle jest być uciskanym, przez mniejszość, lecz jeszcze gorzej jest być uciskanym przez większość.
Lord Acton
 


Ż

* Żądna władza nie jest lubiana przez ludzi.
Tukides

* Życie niekontrolowane jest bezwartościowe.
Platon


Zbiór autorstwa Zbigniewa Błaszczaka - miłośnika i popularyzatora historii, działacza ruchu świeckiego w Łodzi oraz łódzkiego oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Łódź 2005, redaktor - Kazimierz Szefliński, wydawnictwo Zetbe.