Res Humana
 
Wydawany od 1991 roku dwumiesięcznik popularnonaukowy poświęcony problematyce światopoglądowej i filozoficznej, a zarazem oficjalny organ Towarzystwa Kultury Świeckiej im. Tadeusza Kotarbińskiego. Hasłem programowym pisma i jednocześnie perspektywą, w której najchętniej widziane są tu zagadnienia moralne i dylematy światopoglądowe współczesnego człowieka, a także rola i miejsce religii, jest humanizm świecki. Res Humana udostępnia swoje łamy historykom filozofii, religioznawcom i teoretykom kultury reprezentującym to lub pokrewne stanowisko. Periodyk wypełniają szkice i rozprawki (dział Problemy – refleksje – dyskusje), prezentacje zawierające sylwetki wybitnych humanistów, rozmowy z uczonymi, materiały o charakterze publicystycznym (dział Moim zdaniem) i recenzenckim (dział Wśród książek i czasopism). Redakcja troszczy się o odnawianie i poszerzanie kręgu współpracowników pisma, w związku z tym m.in. prowadzi specjalny dział Młodzi piszą.
 
Redakcja:
Zdzisław Słowik - redaktor naczelny
Wacław Sadkowski - zastępca redaktora naczelnego
Wacława Mielewczyk - sekretarz redakcji
Mariusz Agnosiewicz
Zdzisław Cackowski
Marek Jaworski
Władysław Loranc
Jerzy Ładyka
Lech M. Nijakowski
Dionizy Tanalski
Zbigniew Wojtkowiak
Daniel S. Zbytek
 
Adres redakcji:
ul. Koszykowa 24 lok. 1
00-553 Warszawa
ISSN: 0867-847X
telefon: (0-22) 625 44 69
faks: (0-22) 629 80 10
adres e-mail: reshumana@o2.pl


 
Forum Myśli Wolnej
 
Kolejnym czasopismem ruchu jest wydawany przez krakowski oddział stowarzyszenia kwartalnik racjonalistów Forum Myśli Wolnej. Pismo zostało skierowane do ludzi, którzy odwołują się do rozumu i rozsądku, nauki i praktyki. Redakcja jednoznacznie opowiada się za nienaruszalnością godności ludzkiej czy szacunkiem dla odmiennej kultury, religii, narodowości. Występuje przeciw kłamstwu, nienawiści i dominacji irracjonalizmu nad rozumem. W każdym numerze czasopisma jest sporo artykułów o charakterze kulturalnym i literackim, a całość jest ilustrowana przez profesjonalnych grafików.
 
strona internetowa FMW - http://www.forummysliwolnej.pl/
 
Redakcja:
Stanisław Franczak - redaktor naczelny
Ignacy S. Fiut - zastępca redaktora naczelnego
Jerzy Hyrjak - zastępca redaktora naczelnego
Sylwester Marynowicz - zastępca redaktora naczelnego
Czesława J. Kotarba - sekretarz
Marian Dziwisz - zastępca sekretarza
Julian Kawalec
Maciej Naglicki
Barbara Pietryka
 
Adres redakcji:
ul. Dekerta 2A
30-703 Kraków
tel. (012) 423 50 16
 
Wydawca:
Rada Wojewódzka Towarzystwa Kultury Świeckiej, 30-703 Kraków, ul. Dekerta 2A/6, Dom Fundacyjny im. Lidii i Leona Świeżawskich