Drodzy Czytelnicy i Prenumeratorzy
 
 
Serdecznie zachęcamy wszystkich dotychczasowych prenumeratorów naszego czasopisma i tych, którzy zechcą się do nich przyłączyć, o odnowienie lub podjęcie prenumeraty RES HUMANA w 2018 roku.
 
 
 
Na łamach naszego czasopisma staramy się bronić i rozwijać wartości i idee humanizmu, tolerancji, rozumu i świeckości, zarazem rozwijać dialog światopoglądowy z tymi wszystkimi, których nadrzędnym celem jest dobro człowieka.
 
Cena prenumeraty rocznej wynosi 45 złotych (w tym koszty przesyłki pocztowej), a kwotę tę można przesyłać zwykłym przekazem pocztowym na adres Redakcji (00-553 WARSZAWA, ul. Koszykowa 24/1) lub wpłacać na nasze konto bankowe: 46 1160 2202 0000 0000 5515 5146.
 
Prenumeratę RES HUMANA można też zamówić w firmie kolportażowej RUCH S.A. poprzez Internet: strona www.prenumerata.ruch.com.pl; tel. 0-801-800-803 oraz GARMOND PRESS S.A www.garmondpress.pl.
 
Redakcja RES HUMANA