FORUM POSTĘPU - KONFERENCJA REGIONALNA W ŁODZI
 
Przedmiotem debaty w trakcie konferencji były wyzwania społeczne i edukacyjne stojące przed lewicą. FORUM POSTĘPU jest platformą współpracy środowisk reprezentujących ideę społeczeństwa otwartego, postępowego, sprawiedliwego społecznie i liberalnego światopoglądowo. Materiał filmowy udostępniony dzięki uprzejmości telewizji Trybuna.eu.
 
Otwarcie Konferencji, Tomasz Trela - Pierwszy Wiceprezydent Łodzi WPROWADZENIE DO DYSKUSJI: Ireneusz Bil - dyrektor Fundacji Aleksandra Kwaśniewskiego Amicus Europae, ? Sławomir Wiatr - przewodniczący KK FORUM POSTĘPU ? tożsamość i wizerunek współczesnej polskiej i europejskiej lewicy.
 
PANEL PLENARNY
Rewitalizacja społeczna i ekologiczna ? wyzwania i zagrożenia

moderator: Tomasz Trela; uczestnicy panelu: Jan Czubak, sekretarz Zarządu Stowarzyszenia Rzeczpospolita Obywatelska; Krzysztof Gawkowski, Wiceprzewodniczący SLD; Hanna Gill-Piątek, ekspertka ds. społecznych; Krzysztof Jagiełło, b. prezydent miasta Łodzi; Michał Syska, dyrektor Ośrodka Myśli Społecznej im. F. Lassalle?a, dyskusja z uczestnikami forum.

 
PANEL PLENARNY
Edukacja ? nasza zbiorowa odpowiedzialność

moderator: Michał Syska ? dyrektor Ośrodka Myśli Społecznej im. F.Lassalle?a; uczestnicy panelu: Sławomir Broniarz, prezes ZNP; prof. Małgorzata Niewiadomska-Cudak, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Łodzi; Artur Ostrowski, były poseł na Sejm RP; Sylwester Pawłowski, przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Łodzi, dyskusja.