ZAPRASZA NA
KONFERENCJĘ REGIONALNĄ W ŁODZI
Która odbędzie się w sobotę, 3 grudnia 2016 r. o godz. 11.00.
Łódź, ul. Wólczańska 128/134

Przedmiotem debat w trakcie konferencji będą wyzwania społeczne
i edukacyjne stojące przed lewicą.

FORUM POSTĘPU
jest platformą współpracy środowisk reprezentujących
ideę społeczeństwa otwartego, postępowego, sprawiedliwego społecznie
i liberalnego światopoglądowo.

KONFERENCJA REGIONALNA W ŁODZI

PROGRAM

10.30 rejestracja
11.00 otwarcie Konferencji, Tomasz Trela - Pierwszy Wiceprezydent Łodzi
11.15 WPROWADZENIE DO DYSKUSJI:
Ireneusz Bil - dyrektor Fundacji Aleksandra Kwaśniewskiego Amicus Europae, ?
informacja o FORUM POSTĘPU
Sławomir Wiatr - przewodniczący KK FORUM POSTĘPU ? tożsamość i
wizerunek współczesnej polskiej i europejskiej lewicy
11.45 PANEL PLENARNY:
Rewitalizacja społeczna i ekologiczna ? wyzwania i zagrożenia
moderator: Tomasz Trela; uczestnicy panelu: Jan Czubak sekretarz Zarządu
Stowarzyszenia Rzeczpospolita Obywatelska; Hanna Gill-Piątek ekspertka ds.
społecznych; Urszula Niziołek-Janiak przewodnicząca Doraźnej Komisji ds.
Rewitalizacji Rady Miejskiej w Łodzi; Dariusz Szwed szef Rady Programowej
Zielonego Instytutu, Marek Klimczak przewodniczący Stowarzyszenia
?Pokolenia?, Andrzej Szejna wiceprzewodniczący SLD.
12.45-13.15 przerwa kawowa
13.15 PANEL PLENARNY:
Edukacja ? nasza zbiorowa odpowiedzialność
moderator: Michał Syska ? dyrektor Ośrodka Myśli Społecznej im. F.Lassalle?a;
uczestnicy panelu: Sławomir Broniarz prezes ZNP; prof. Małgorzata
Niewiadomska-Cudak wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Łodzi; Krzysztof
Gawkowski ? wykładowca akademicki, wiceprzewodniczący SLD; Artur
Ostrowski ? były poseł na Sejm RP, Sylwester Pawłowski przewodniczący
Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Łodzi.
15.00 zakończenie konferencji