Kultura otwarta i jej zagrożenia
 
Wstęp
 
 
Jak już informowaliśmy, 15 kwietnia 2015 r., z inicjatywy Polskiego Oddziału Europejskiego Stowarzyszenia Kultury (SEC) oraz Towarzystwa Kultury Świeckiej im. Tadeusza Kotarbińskiego i Redakcji ?RES HUMANA?, o KULTURZE OTWARTEJ I JEJ ZAGROŻENIACH debatowali w Domu Literatury w Warszawie wybitni przedstawiciele świata nauki i kultury.
 
Debatę rozpoczął Eugeniusz KABATC, pisarz, prezes SEC, po czym głos kolejno zabierali: prof. Andrzej MENCWEL, antropolog i historyk kultury, Wacław SADKOWSKI, krytyk literacki, prof. Andrzej WALICKI, filozof i historyk idei, prof. Jerzy J. WIATR, socjolog i politolog oraz prof. Paweł KOZŁOWSKI, ekonomista i socjolog z UW Uczestnicy panelu, poszukując istoty pojęcia ?kultury otwartej?, wskazywali na jej rozległe horyzonty humanistyczne, jej otwarcie zwrócone ku wartościom tolerancji oraz dialogu i porozumienia między ludźmi rozwijanego w duchu szacunku dla ludzkiej godności. Mówili o wielu zagrożeniach tej kultury w dobie współczesnej, płynących zarówno z postępującego procesu marketyzacji życia społecznego oraz inwazji kultury masowej, jak i z aktywnej ideologizacji kultury prowadzonej przez różne środowiska skrajnej prawicy oraz fundamentalistów religijnych.
 
W debacie i dyskusji, z udziałem wielu zaproszonych gości, wskazywano na potrzebę mądrego mecenatu kultury otwartej ze strony państwa oraz na potrzebę poszerzania jej obecności w edukacji, mediach, działalności wszystkich środowisk, którym bliskie są humanistyczne ideały kultury otwartej.
 
Poniżej przedstawiamy autoryzowane teksty wystąpień uczestników panelu oraz omówienie przebiegu dyskusji. Pragniemy podziękować serdecznie wszystkim za udział w debacie, ważnej, jak sądzimy dla polskiej kultury.
 
Redakcja RES HUMANA
 
Spis treści:
 
Opublikowano w: Res Humana nr 4/2015,  Suplement: O kulturze otwartej i jej zagrożeniach, s. I ? XII