Feta na próżnej!

Autor: Wacława Mielewczyk
 
 
Na tak zatytułowane zaproszenie Austriackiego Forum Kultury, w 50.lecie jego działalności w Polsce, mieszczące się przy ulicy Próżnej w samym centrum Warszawy, udaliśmy się z pamięcią o wadze dziedzictwa kultury bliskiego nam narodu i państwa, które warszawskie Forum pielęgnuje i upowszechnia z niestrudzoną energią budzącą szacunek.

Nie zawiedliśmy się najpierw z uczestnictwa w konferencji prasowej, w stworzonej na zaledwie dziesięć dni Kawiarni Wiedeńskiej, podczas której dyrektor Forum, Martin MEISEL, częstując wszystkich kawą Merlange i tortem Sachera, mówił o dotychczasowym dorobku kierowanej przez siebie placówki i o imprezach przewidzianych na dni jubileuszowe. Poczuliśmy się w tej aurze, jak byśmy byli w Wiedniu, słuchając walców obu Straussów i utworów Wolfganga Amadeusza Mozarta, także oddychając niepowtarzalnymi klimatami stolicy nad Dunajem?

I to wrażenie towarzyszyło nam cały czas później: kiedy uczestniczyliśmy w debacie na temat ?integracji jako wyzwania dla Europy?, a więc o problemach dziś kluczowych dla przyszłości europejskiej; kiedy słuchaliśmy uczestników dyskusji panelowej o roli kultury w stosunkach międzynarodowych i polityce zagranicznej i kiedy oglądaliśmy prace austriackich artystów oraz słuchaliśmy utworów muzycznych z repertuaru tradycyjnego i ekstra nowoczesnych.

Czas nie pozwolił być wszędzie, lecz opuszczając gościnne progi Forum, nie możemy zapomnieć o organizatorach jubileuszu, ich trudzie i entuzjazmie., o słowach wielu wybitnych osobistości austriackich i polskich (m.in. amb. Wolfganga Waldnera i amb. Thomasa Bachsbauma oraz kard. Chistopha Schonborna) na temat roli kultury w zbliżeniu między narodami i państwami oraz budowaniu przyszłości. W perspektywie tej przyszłości idee świeckiego humanizmu, racjonalizmu i tolerancji stają się wartościami, których waga rośnie, kiedy ? wraz z uczestnikami debat jubileuszowych na Próżnej ? z troską szczególną myśleliśmy o pokoju i zrównoważonym rozwoju współczesnego świata.

Gratulujemy 50. urodzin Austriackiego Forum Kultury, pierwszego w realiach powojennej Polski ośrodka kultury zachodnioeuropejskiej, w oczekiwaniu na jego dalszą, twórczą obecność w naszym kraju.
 

Res Humana nr 4/2015, s. 17