Po wyborach parlamentarnych
 
Słowo od redakcji
 
 
Czas polskich wyborów, trwający od poprzedniego roku i zakończony 25 października roku obecnego, dokonał zmian, których dziś za wcześnie jeszcze oceniać, choć można przypuszczać, że dla bliskich nam humanistycznych wartości świeckich i ideałów społecznej lewicy ten czas będzie z pewnością wielkim wyzwaniem.

Nie lękamy się tego wyzwania, ponieważ doświadczaliśmy podobnych wyzwań w dalszej i nieodległej przeszłości ? i przetrwaliśmy; nie lękamy się i tego najnowszego wyzwania ? i ufamy, że i tym razem damy radę, że przetrwamy, że ocalimy nasze dziedzictwo, naszą tożsamość, naszą wolę kształtowania lepszego świata na miarę godności człowieka.

I ufamy, że społeczne wartości lewicy, choć dziś w zaproponowanym projekcie politycznym, nie doprowadziły lewicy do parlamentu Rzeczypospolitej, to nadejdzie jej czas, kiedy to się dokona, kiedy poprowadzi jej szeregi do sukcesu nowa generacja liderów, choćby ujmująca Barbara Nowacka, którzy już pokazali społeczeństwu co potrafią, i którym podziękujmy za ich dotychczasowy trud, za odwagę, za ducha walki, za wszystko, co już osiągnęli. O tym sukcesie, a nie poczuciu klęski myślmy o czasie, który nadchodzi, myślmy o lepszych dniach, bo za nami jest wielu, którym dziś odebrano głos, albo którzy nie uzyskali satysfakcjonującego przekazu, godnego ich poparcia.

W poczuciu tej nadziei czytajmy wybitnych przedstawicieli polskiej nauki, których myśli drukujemy poniżej, i którym bardzo za to dziękujemy.

Redakcja ?RES HUMANA?

 

Spis treści:

 
Res Humana nr 6/2015, s. 1-7